tracking

Hur man byter bilbatteri

Saker du behöver

    • En uppsättning nycklar för att skruva loss muttrar på batteriets kontakter och fäste;

    • Arbetshandskar, eftersom batterierna innehåller syra som är farlig för huden;

    • Det nya batteriet för att ersätta det trasiga;

  • • WD‑40® Special-avfettningsmedel för att skydda batteripolerna

Steg 1

AVLÄGSNA DET GAMLA BATTERIET

Steg 2

SÄTTA IN DET NYA BATTERIET

Steg 3

SKYDDA DET NYA BATTERIET

Steg 4

KONTROLLERA ATT ALLT FUNGERAR SOM DET SKA

Steg 5

ÅTERVINN DET GAMLA BATTERIET

Sammanh