tracking

Hur du byter innerslangen på ett cykelhjul

Saker du behöver

  • En cykelpump

  • Däckmonterare

  • En ny innerslang med hänsyn till storleken på ditt däck och ventilens storlek

  • En plats för att hålla din cykel

  • Verktyg för att ta isär ditt hjul

Steg 1

Montera cykeln för att byta innerslang

Steg 2

Ta bort hjulet

Steg 3

Ta bort innerslangen

Steg 4

Installera ny slang

Steg 5

Pumpa upp däcket och byt hjulet

Ha alltid med dig de saker du behöver