tracking

Hur man använder WD‑40® BIKE Dry Lube

Saker du behöver

https://www.youtube.com/embed/S1phalLv2J8?start=8

Steg 1

Ställ upp cykeln

https://www.youtube.com/embed/S1phalLv2J8?start=16

Steg 2

Applicera WD-40

Steg 3

Låt produkten verka

Steg 4

Avslutningsvis