tracking

Hur man återställer signalen till en parabolantenn

Saker du behöver

Steg 1

Lossa muttrarna på parabolantennen

Steg 2

Centrera antennen igen

Steg 3

Kontrollera kontakterna

Sammanfattning

Kontakta oss

SEAB AB,
Box 116,
193 23 Sigtuna,
Sweden
www.seab.se