tracking

Hur man byter ut bromskabel på en cykel

Saker du behöver

Steg 1

Kontrollera vilken typ av broms du har

Steg 2

Demontera den gamla bromskabeln

Steg 3

Montera den nya kabeln

Steg 4

Anslut kabeln till bromsspaken

Steg 5

Anslut kabeln till bromsarna

Steg 6

Justera bromsar efter återmontering