tracking

Hur man kan byta ut ABS-sensor

Saker du behöver

Steg 1

Undersökning av bilens ABS-sensorer

Steg 2

Byta ut del av kabel

Steg 3

Förberedelse för att komma åt ABS-sensor

Steg 4

Ta bort den felande ABS-sensorn

Steg 5

Montera ny ABS-sensor