tracking

Hur man tar bort rostiga bultar

Saker du behöver

Steg 1

Spreja med WD-40 Special Penetrant

Steg 2

Knacka på bulten

Steg 3

Ta bort bulten

Steg 4

Om nödvändigt, klipp ut bulten

Slutsats

Kontakta oss

SEAB AB,
Box 116,
193 23 Sigtuna,
Sweden
www.seab.se