tracking

Hur man underhåller en kompressor

Saker du behöver

Steg 1

Inspektera och rengöra luftfiltret

Steg 2

Kontrollera och fylla på olja

Steg 3

Tappa ur kondensvatten

Steg 4

Kontrollera tryckmätaren

Steg 5

Kontrollera tryckmätaren för utgående luft

Steg 6

Tryckluftsverktygen