tracking

Så här utför du underhåll på din släpvagn

Steg 1

Underhåll av släpvagnens bromsar

Steg 2

Underhåll av spjäll

Steg 3

Kontroll och underhåll av elsystemet

Steg 4

Kontroll och underhåll av hjul och däck

Steg 5

Smörjning och förvaring

Kontakta oss

SEAB AB,
Box 116,
193 23 Sigtuna,
Sweden
www.seab.se