tracking

Integritetspolicy

MARKNADSDISTRIBUTÖRS HEMSIDAS INTEGRITETS & COOKIEPOLICY

Senast granskad 26 juni 2018

SEAB Aktiebolag med bolagsregistreringsnummer 556320-9351 (“vi” eller “oss”) ser mycket allvarligt på integriteten hos de som besöker denna hemsida (“du”)(“Hemsida”). Vi har förbundit oss att följa dataskyddslagstiftning som reglerar behandlingen av dina personuppgifter och som ger dig olika rättigheter avseende dessa uppgifter.

Vad täcker denna policy?

Denna Integritetspolicy (“Policy”) beskriver hur vi använder de personliga uppgifterna som ges till oss av besökare på Hemsidan, inklusive personuppgifter som vi erhåller när vi erbjuder tjänster via Hemsidan (“Tjänster”). Du får endast använda våra Tjänster om du är över 16 år. Det hänvisas även till WD-40 Company Limited (“WD-40 Company”). Detta är bolaget som driver Hemsidan. Dess företagshemvist är Brick Close, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LJ.

Vi tillhandahåller denna Policy eftersom du har rätt att få veta vilka uppgifter vi samlar in om dig, hur de är skyddade och används och under vilka omständigheter de kommer att lämnas ut. Policyn beskriver även dina dataskyddsrättigheter, inklusive en rätt att invända mot en del av den behandling vi utför. Mer information avseende dina rättigheter, och hur du utövar dem, visas i sektion 11 nedan.

Vi förbehåller oss rätten att modifiera denna Policy när som helst. Om vi gör väsentliga förändringar av denna Policy kommer vi att meddela dig om detta antingen via e-post eller med hjälp av ett tillkännagivande på Hemsidan; där så är nödvändigt kommer vi att efterfråga ditt samtycke.

 1. Uppgifter vi samlar in
 2. Hur vi använder dina uppgifter
 3. Dela och lämna ut dina uppgifter
 4. Marknadsskommunikation
 5. Internationella dataöverföringar
 6. Säkerhet
 7. Cookies
 8. Länkar till andra hemsidor
 9. Ditt uppladdade innehåll
 10. Behållande av uppgifter
 11. Dina rättigheter
 12. Hur du uppdaterar dina uppgifter
 13. Kontaktinformation

1.      Uppgifter vi samlar in

Denna Policy förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in från, och som ges till oss av, Användare av vår Hemsida.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter avseende dig när du samverkar med oss och vår Hemsida, och när du köper varor från oss och använder våra Tjänster. Dessa uppgifter inkluderar:

 • Ditt namn
 • Ditt kön
 • Din ålder / ditt födelsedagsdatum
 • Din civilstatus
 • Ditt företag, jobbtitel och yrke
 • Din e-postadress och telefonnummer
 • Din postadress
 • Dina betalningsuppgifter
 • Innehåll som du tillhandahåller inklusive foton, audio och/eller video (“slutanvändarinnehåll”)
 • Dina marknadsföringspreferenser, inklusive alla samtycken du har givit oss

WD-40 Company som operatör av denna hemsida kan komma att samla in uppgifter kopplade till webbläsare eller enhet som du använder för åtkomst av Hemsidan, inklusive loggfiler såsom internetprotokoll (“IP”)addresser, internetleverantör, hänvisande/utgångssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och klickströmsdata. Se “Cookies” nedan.

Aggregerad data

WD-40 Company använder data om Användare för att sammanställa anonym, aggregerad statistik av operationella och marknadsföringsanledningar. Sådana anledningar inkluderar benchmarking, bestämning av lämpliga nivåer av hårdvara, bestämning av antal anställda som behövs för att tillhanadahålla Tjänsterna till våra Användare och rapportering av antal Användare som använder Tjänsterna. Dessa anonyma, aggregerade data används inte på något sätt som kan identifiera en enskild Användare.

2.      Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder uppgifterna du ger oss för följande ändamål:

 • Enligt vad som behövs av oss för att bedriva vår verksamhet och fullfölja våra legitima intressen, och där våra intressen inte åsidosätts genom dina dataskyddsrättigheter, speciellt:
  • Svara på dina frågor.
  • För att stödja ditt deltagande i tävlingar och undersökningar.
  • För att hjälpa oss att tillhandahålla bättre produkter och Tjänster: till exempel för att utvärdera vår personals prestationer, för att bedöma kvaliteten på våra produkter och Tjänster och för att hjälpa oss förbättra vår Hemsida, system och Tjänster.
  • Garantera säkerheten på våra hemsidor och informationsteknologisystem och skydda våra rättigheter.
  • Vi kommer att använda data i samband med rättsanspråk, efterlevnad, rättsligt föreskrivna och undersökande sammanhang efter behov (inklusive utlämnande av sådana uppgifter i samband med rättegång eller rättstvist)
  • Om du tillhandahåller ett kredit eller bankkort som betalning använder vi tredje part för att kontrollera giltigheten hos den sorteringskod, kontonummer och kortnummer du anger för att motverka bedrägeri.
 • Där du ger oss ditt samtycke:
  • Vi kommer att skicka dig direkt marknadsföring relativt våra relevanta produkter och Tjänster, eller andra produkter och tjänster som vi, våra affiliates och noggrant utvalda partners tillhandahåller. Om du vill avsäga dig att få marknadsföringsmaterial från oss ska du vänligen meddela oss detta. Sektion 4 av denna Policy förklarar hur du kan göra detta.
  • WD-40 Company placerar cookies och använder liknande teknologier och kommer att göra detta enligt cookie-sektionen av denna Policy och uppgifterna som ges till dig när dessa teknologier används.
  • Vi kan komma att använda bilder som du tillhandahåller åt oss på vår hemsida och på annat sätt i vårt marknadsföringsmaterial för att marknadsföra våra produkter.
  • Vid andra tillfällen när vi frågar efter ditt samtycke kommer vi att använda uppgifterna för syftet vi föklarar vid det tillfället.
 • För syften som krävs enligt lag:
  • Som svar på förfrågningar från offentliga eller brottsbekämpande myndigheter som utför en undersökning.
 • För att fullgöra ett avtal, eller vidta åtgärder kopplade till ett avtal: detta är relevant när du gör ett inköp från oss eller deltar i en tävling som vi kör. Detta inkluderar:
  • Uppfylla dina beställningar och ta emot betalning från dig.
  • Ge kundtjänst relaterad till din samverkan med oss eller för att svara på din fråga.
  • Arrangera leverans eller annat tillhandahållande av produkter, Tjänster eller priser.

3.      Dela och lämna ut dina uppgifter

WD-40 Company kan komma att lämna ut aggregerad användarinformation avseende hur Hemsidan används till oss och kan komma att använda personliga uppgifter avseende dig för att anpassa annonser och marknadsföringsmeddelanden som du får på Hemsidan, eller kan komma att arbeta med utomstående företag för att göra detta (t.ex. Facebook). Aggregerad data kan komma att delas med dessa bolag så att anpassningen kan uppnås. Anonym klickström, antal tittar på sidorna beräknad genom pixeltaggar och aggregerad demografisk information kommer också att delas med våra annonsörer och affärspartners (t.ex. Google).

WD-40 använder även data avseende ditt besök på Hemsidan för att utföra statistisk analys för att mäta intresset av, och användningen av, vissa delar av Hemsidan. De kommer att dela denna information med relevanta annonsörer eller externa parter. Vi kommer dock bara att tillhandahålla aggregerad data från dessa analyser till tredje part, inte specifika Användares uppgifter.

Personuppgifter kommer att delas med tredje parts tjänsteleverantörer (inklusive teknologikonsulter och CRM-leverantörer), som, i samband med att de tillhandahåller tjänster åt oss, kommer att få tillgång till uppgifterna du har givit oss och kommer att behandla dessa på våra och WD-40 Companys vägnar för syften som anges ovan. Sådana tredje parter inkluderar leverantörer av webbhotelltjänster, underhåll och teknologi och CRM-tjänster. Var och en av dessa tjänsteleverantörer är bundna av avtal som kräver att de tillhandahåller tjänster till oss på ett sätt som är förenligt med denna Policy.

Våra anställda, agenter och entrepenörer måste ha en affärsanledning för att få tillgång till dina personuppgifter. Vi delar också med oss dina personuppgifter till de som hjälper oss att hantera eller leverera Tjänsterna (t.e.x administration av forum, statistiska analyser, databehandling och orderuppfyllnad), eller med utomstående entreprenörer, agenter eller sponsorer som hjälper oss med administrationen, bedömningen och prisuppfyllnadsaspekten i tävlingar och kampanjer. Dessa utomstående entreprenörer eller agenter kommer bara att använda dina personuppgifter för att ge oss en specifik tjänst och inte för något annat ändamål.

Om vi, i framtiden, önskar dela dina personuppgifter med tredjepart som agerar som annat än som våra agenter eller tjänsteleverantörer, kommer vi att tala om detta för dig och ge dig möjligheten att avstå.

I det fall affärsverksamheten säljs, integreras med och/eller överförs till en annan affärsverksamhet kommer dina personuppgifter att lämnas ut till våra rådgivare och alla potentiella köpares rådgivare och kommer att överföras till de nya ägarna av affärsverksamheten.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut när det är nödvändigt att lämna ut dem för att vi ska följa en rättslig skyldighet eller är på annat sätt nödvändigt för att skydda våra rättigheter, rättigheterna hos våra anknutna företag, enskild individ eller allmänhetens rättigheter eller skydd, och våra Användares och alla tredjeparts rättigheter.

4.      Marknadskommunikation

Då och då skulle vi via e-post vilja sända dig information avseende andra liknande WD-40 Company-produkter eller tjänster vilka vi tror ska vara av intresse för dig (inklusive, till exempel nyhetsbrev och marknadsföringskommunikation). Vi kommer enbart att göra det om du samtycker och du har rätt att invända mot att få denna information från oss, eller den profilering vi utför för direkt marknadsföring, när som helst. Du kan göra detta genom att:

 • Följa instruktioner för att avanmäla sig vilka är inkluderade i varje e-postkommunikation som vi sänder till dig;

eller

 • Kontakta oss genom att använda kontaktdetaljerna i sektion 13 nedan.

5.      Internationella dataöverföringar

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför ditt hemland förutom till WD-40 Company. Om detta dock ändras kommer vi att meddela dig.

6.      Säkerhet

Vi har infört rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder avsedda att skydda dina personuppgifter från förlust av misstag eller från obehörig åtkomst, användning, förändring eller utlämnande.

Vi följer generellt accepterad industristandard för att skydda personuppgifter som lämnats över till oss av Användare, både under överföring och när vi väl har fått dem. Ingen överföringsmetod över Internet, eller metod för elektronisk lagring, är dock 100% säker. Av denna anledning kan vi, medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inte garantera deras absoluta säkerhet.

7.      Cookies

WD-40 använder cookies för att göra Hemsidan lättare att använda och mer användbar. När du besöker Hemsidan skickar vår server en cookie till din dator. Cookies kan inte personligt identifiera dig av sig själva, men känner i stället igen webbläsaren du använder.

Det finns två typer av cookies: session och beständiga. Sessions-cookies försvinner från din dator när du stänger ner din webbläsare eller stänger av din dator. Beständiga cookies stannar kvar på din dator efter det att du stänger ner din webbläsare eller stänger av din dator. Du kan ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna som ges i din webbläsares “hjälp”-fil. Om du har valt att identifiera dig själv för oss så använder vi session-cookies innehållande krypterad information för att låta oss unikt identifiera dig.

Beständiga cookies används som bara vi kan läsa och använda för att identifiera webbläsare som tidigare har besökt Hemsidan. När Användare ger oss identifierbara uppgifter om sig själva tilldelas de en unik identifierare. Denna unika identifierare är kopplad till en beständig cookie som vi placerar på Användarens webbläsare. WD-40 är mycket aktsam med säkerhet och konfidentialitet som lagras i beständiga cookies. Till exempel lagrar vi inte kontonummer eller lösenord i beständiga cookies.

Om du vill radera några cookies som redan finns på din dator ska du vänligen titta i hjälp och stödsektionen för din webbläsare för instruktioner på hur du lokaliserar filen eller mappen som lagrar cookies.

Vänligen notera att genom att radera våra cookies eller stänga av framtida cookies så kan du eventuellt inte få tillgång till vissa delar av eller funktioner hos Hemsidan.

För att få reda på mer om cookies vänligen besök: www.allaboutcookies.org eller se www.youronlinechoices.eu vilket innehåller ytterligare information avseende beteendestyrd annonsering och integritet på nätet.

WD-40 använder följande cookies:

Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies är grundläggande för att göra det möjligt för dig att röra dig runt på Hemsidan och använda dess funktioner. Utan dessa cookies kan inte tjänster som du har frågat efter, såsom att komma ihåg dina inloggningsdetaljer eller produkter i varukorgen, tillhandahållas.

Prestandacookies

Dessa cookies samlar in anonym information på hur personer använder vår Hemsida. Till exempel använder vi Google Analytics cookies för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder landar på vår hemsida, surfer eller använder vår hemsida och markerar områden där vi kan förbättra oss såsom navigation, shoppingupplevelse och markndsföringskampanjer. Den data som lagras av dessa cookies visar aldrig personliga detaljer från vilka din individuella identitet kan etableras.

Funktionscookies

Dessa cookies kommer ihåg val du gör såsom det land du besöker vår Hemsida från, språk och sökparametrar såsom storlek, färg eller produktlina. Dessa kan sedan användas för att ge dig en upplevelse som är mer lämpad till dina val och för att göra besöken mer anpassade och behagliga. Uppgifterna som dessa cookies samlar in kan komma att anonymiseras och de kan inte spåra din surfaktivitet på andra hemsidor.

Cookies för sociala media

Dessa cookies låter dig dela vad du har gjort på Hemsidan på sociala media såsom Facebook och Twitter. Dessa cookies är inte under vår kontroll. Vänligen se respektive integritetspolicies för att få reda på hur deras cookies fungerar.

Loggfiler

Som gäller för de flesta hemsidor samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och lagrar dessa i loggfiler. Dessa uppgifter identifierar inte individuella Användare. Loggfiler inkluderar internetprotokoll (“IP”)addresser, webbläsartyp, internetleverantör, hänvisande/utgångssidor, operativsystem, datum/tidsstämpel och klickströmsdata. WD-40 använder dessa uppgifter för att analysera trender, för att administrera Hemsidan, för att se hur Användare rör sig runt Hemsidan och för att samla in demografiska uppgifter avseende vår Användarbas i sin helhet. De länkar inte denna automat-insamlade data till dina personuppgifter. WD-40 samlar in vissa anonyma uppgifter från ditt besök på Hemsidan via industristandard och kommersiellt tillgängliga nätanalyslösningar, inklusive Omniture Web Analytics.

Transparenta Gifs (Web beacons)

WD-40 använder transparenta gifs (även kända som web beacons) som hjälper oss att bättre hantera innehållet på Hemsidan genom att ge oss information om vilket innehåll som är effektivt. Transparenta gifs är små grafiska element med en unik identifierare, liknande cookies i sin funktion, och används för att spåra nätrörelser av webbanvändare. Till skillnad från cookies, vilka lagras på en användares hårddisk, är transparenta gifs osynligt inbäddade på webbsidorna och är ungefär storleken av punkten i slutet av den här meningen.

Vi använder transparenta gifs i vår HTML-baserade e-post för att låta oss veta vilken e-post som har öppnats av mottagarna. Detta gör det möjligt för oss att bedöma effektiviteten av viss kommunikation och effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Om du skulle vilja avstå från denna e-post vänligen se sektion 4 ovan.

8.      Länkar till andra hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor över vilka vi inte har någon kontroll. Vi är inte ansvariga för integritetspolicies eller åtaganden hos andra hemsidor till vilka du väljer att länka dig från denna hemsida. Vi uppmuntrar dig till att granska integritetspolicies från dessa andra hemsidor så att du kan förstå hur de samlar in, använder och delar dina uppgifter.

9.      Ditt uppladdade innehåll

Du bör vara medveten om att om du laddar upp kommentarer, idéer, förslag, produktrecensioner och / eller slutanvändarinnehåll tillsammans med ditt namn eller initialer till delar av Hemsidan kan detta ses av andra Användare, eller du tillhandahåller denna typ av information direkt till oss, så kommer vi att använda dina kommentarer, idéer och förslag, och ditt namn, för våra marknadsföringsändamål.

Om du ändrar dig och inte längre vill att dina uppgifter ska användas på detta sätt bör du kontakta oss genom att använda kontaktdetaljerna i sektion 13 nedan.

10. Behållande av uppgifter

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta och under en kort tid därefter (för att låta oss utföra din begäran). Vi för även ett register över det faktum att du har bett oss att inte skicka dig direkt marknadsföring eller att behandla dina uppgifter utan slutdatum så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

Där vi behandlar personuppgifter i samband med utförandet av ett avtal eller Tjänst, eller för en tävling eller som annars är nödvändigt för att serva dig som en kund, håller vi uppgifterna under fem (5) år (om inget annat krävs enligt lokal lagstiftning) från din sista interaktion med oss.

11. Dina rättigheter

Du har en rätt att fråga oss efter en kopia av dina personuppgifter. Du har även rätten att be oss korrigera, radera eller begränsa (avsluta en aktiv) behandling av dina personuppgifter, och att få de personuppgifter du givit oss för ett avtal eller med ditt samtycke på en strukturerad, vanligt använd och maskinläsbar form, och att be oss att dela (porta) dessa uppgifter till en annan dataregisteransvarig.

Du har rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss under vissa förutsättningar (speciellt när vi inte behöver behandla uppgifterna för att möta ett kontraktuellt eller annat legalt krav, eller där vi använder uppgifterna för direkt marknadsföring).

Dessa rättigheter kan begränsas, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller åsidosätta integritetsrättigheterna hos andra, eller om du ber oss att radera uppgifter vilka vi enligt lag måste hålla eller ha tvingande legitima intressen av att behålla.

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss genom att använda kontaktdetaljerna i sektion 13 nedan. Om du har olösta problem har du rättigheten att skicka in en klagan till dataskyddsmyndigheten där du bor, arbetar eller där du tror att ett intrång skett.

Du behöver inte ge oss några personuppgifter för att besöka Hemsidan. Om du använder vår Tjänster kommer vi att be dig ge oss uppgifter. När vi ber dig förse oss med uppgifter kommer vi att göra det klart huruvida uppgifterna vi frågar efter måste anges så att vi kan tillhandahålla tjänsten du önskar få tillgång till och huruvida angivandet av några uppgifter som vi frågar efter är valfritt. Om du väljer att inte ge oss uppgifterna kan du komma att inte kunna använda vissa Tjänster.

12. Hur du uppdaterar dina uppgifter

För att ändra eller uppdera uppgifter som vi håller och vilka berör dig vänligen kontakta oss genom att utnyttja kontaktdetaljerna i sektion 13.

13. Kontaktinformation

SEAB Aktiebolag är dataregisteransvarig för dina personuppgifter. Om du har några frågor avseende denna Policy vänligen kontakta oss på info@seab.se

Kontakta oss

SEAB AB Box 116 193 23 Sigtuna, Sweden www.seab.se

© 2021 WD-40 Company