Bara lite pst.. pst.., WD 40-Magic och Shabang! Sen är fläckarna borta, på sonens Mustang!