När man meckar så vill det till att ha ett bra smörjmedel som löser mesta. Får jag lov att fresta med WD-40 som är det världsbästa? Det har funnits sedan femtiotalet och alla sa att det var helt sjukt bra och många har använt det så länge att de nu mera har det i sitt DNA. Oljan har löst många problem, gnisslande dörrar har tystnat och äktenskap har räddats, fastrostade muttrar har lossats, livlösa lackar har putsats upp till en sagolik glans, så det var tur att ett medel som WD-40 uppfanns.