För att tona ner glansen som ofta uppstår på ny-lackat golv brukar vi avslutningsvis badda varsamt med WD-40 för att ge golvet en fin och matt yta.