Jag brukar använda WD-40 till mycket allt från smörjning till att fiska med. Jag spretar på bete det gillar fiskarna