Vi använder med fördel WD40 då vi utför service på våra konkurrenters produkter, i detta fall en ventil i en sopsugsanläggning. Detta då vi tyvärr inte får användning av WD40 på våra egna produkter, då dessa ej behöver smörjas.