Använder det överallt på rörliga delar som då får en fin glidyta med smörjning.