Till min mc så allt smörja å går fint att skruva lätt