Till allt som har rörliga delar Sen är det inget som felar