Hjälpmedelstekniker som hjälper folk med funktionshinder att leva ett lättare liv.