I denna värmebölja så måste fläkten gå smidigt så WD 40 passar perfekt till smörjning av fläktens delar. WD 40 luktar även ganska gott när fläkten blåser