Lossa fastrostade bultar,mutter,kolvar mm Smörja i förebyggande syfte.