Att använda vid service på konkurrenternas sopsugsanläggningar, detta då våra egna anläggningar inte behöver smörjas på samma sätt