Använder dagligen ständigt WD40 på plåtverktygen inom VVS-plåtning. För att mjuka upp plåtnibbler samt för att sicka kanter mm smidigt!