Smörjer, skyddar och gör rent! Viktigt allt funkar när du är på sjön….Living close to the edge..Långt från hjälp..