tracking

Hur man rengör en förgasare till en motorcykel

Saker du behöver

Steg 1

INNAN DU DEMONTERAR FÖRGASAREN

Steg 2

KOPPLA BORT LUFTFILTRET

Steg 3

KOPPLA BORT BRÄNSLERÖRET OCH SLIPSSTÅNGEN

Steg 4

TA BORT FÖRGASAREN

Steg 5

KONTROLLERA PACKNINGARNA OCH ÖPPNA BRICKAN

Steg 6

RENGÖRING AV DE INTERNA KOMPONENTERNA I MOTORCYKELNS FÖRGASARE

Steg 7

ÅTERMONTERING OCH SMÖRJNING AV SLIPSSTÅNGEN