tracking

Hur man utför underhåll av en dragkrok

Steg 1

Kontrollera fästsystemet för dragkrok

Steg 2

Underhåll av kulan

Steg 3

Smörja kulan, del 1

Steg 4

Smörja kulan, del 2

Steg 5

Rengöring av elektriska kontakter

Kontakta oss

SEAB AB,
Box 116,
193 23 Sigtuna,
Sweden
www.seab.se