tracking

Underhåll av bilbatteri och batteripoler

Saker du behöver

Steg 1

Skötsel av batteripoler

Steg 2

Rengör poler och terminaler

Steg 3

Skydd mot rost

Steg 4

Dra åt terminalerna

Steg 5

Laddning

Steg 6

Nödstart