Metall finns överallt

Allt från de små hårnålarna, till metallverktyg, till större apparater i huset och listan fortsätter till industrimaskiner. Detta gör dem till en viktig del av våra liv. Metaller spelar en stor roll i livet för varje hushåll. Det är därför som rostskydd är lika viktigt eftersom metallerna kan komma att bli värdelösa genom att bli rostiga.
När metaller blir rostiga, förlorar de sin styrka, utseende och integritet. Rost är precis som korrosion.

Metaller som börjar rosta eller korrodera blir oanvändbara efter ett tag. Ta exemplet med en kökskniv, som du skulle kasta bort om den den blev rostig.

Hur uppstår rost

På samma sätt blir det om din cykel börjar rosta på ett ställe och det går obemärkt förbi, så kommer det en tid när du ser rosten spridas och slutligen äts hela ramen upp. Detta är anledningen till att vi behöver rostskydd till all viktig utrustning, eftersom vissa av dem kan vara ganska svåra att ersätta. Rosten orsakar att apparaten eller maskinen går sönder eller slutar fungera. Rost dyker upp när metaller utsätts för fukt under en längre period. Detta är anledningen till att vi bevittnar mer rost och korrosion på de platser som ligger närmare havet. På liknande sätt sker det med objekt som är delvis eller fullständigt nedsänkta under vatten eller arbetar i närheten av vatten. Ibland ser vi bilens chassi korrodera underifrån. Mestadels är orsaken smutsuppbyggd som innehåller vatten och salt. Salt som strös på vägar för att ta bort is eller snö är också ibland en orsak till korrosion.

Precis som alla andra föremål är apparater och maskiner av metall också benägna att rosta och korrodera och kan bli värdelösa om lämpligt rostskydd inte appliceras i tid. Rosten hindrar rörelsen i delar inuti maskinerna och får dom att fungera felaktigt. Rost på de rörliga delarna gör också maskinerna ineffektiva. Därför behöver du hålla alla metaller omkring dig rena och lägga på rätt rostskydd.

Rengör med WD-40

Om du är på väg att rengöra maskiner, ska du se till att du följer alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter eller så du kan råka skada dig själv. Kontrollera också med tillverkarens riktlinjer att WD-40 kan användas på maskinen.

Nästa steg är rengöring. Att göra rent något med WD-40 är lätt. Men innan du använder sprayen ska du ta en torr trasa och torka rent smutsen från metalldelen. Annars kan du använda en fuktig trasa för att vara säker på att all smuts har torkats bort från metallytan.

Därefter tar du ett sandpapper och gnuggar det på metallytan. Det kommer att ta bort rostbeläggningen som kan ha ackumulerats med tiden. När du ser att rostlagret är borta, ska du torka av den igen med tygstycket.

Nu ska du greppa WD-40-burken och spraya det på metallytan, du kan även använda en borste för att skrubba metallytan för att säkerställa att kvarvarande rost också är borta.

När du väl är klar med det här steget, är det dags för rostskydd. För det är allt du behöver göra att spraya metallen med WD-40 för att skapa ett lager, och så du är klar.

Användningsområdena som visas och beskrivs för WD-40 Multi-Use Product gavs till företaget WD-40 av användarna själva. Dessa användningsområden har inte testats av företaget WD-40 och utgör inte en rekommendation på förslag för användning från företaget WD-40. Sunt förnuft bör iakttas vid användning av företaget WD-40s produkter. Följ alltid instruktionerna och beakta eventuella varningar som är tryckta på förpackningen.

Kolla in vår hemsida för mer information, oavsett om det är tips och tricks eller om du bara vill få reda på mer om vår produktinformation, så kan du få reda på det här.