Materialval är förvisso den primära åtgärden för korrosionskontroll, men vikten av en bra design kan inte betonas tillräckligt. En bra design tar hänsyn till allt som kan orsaka korrosion och när den kombineras med ett bra val av metall, ökar chanserna avsevärt för en metallisk design mot rost.

Men för att detta ska ske finns det en hel del överväganden som formgivare av metalliska arkitekturer och utställningsföremål behöver göra. Några viktiga överväganden som måste göras av en formgivare för korrosionskontroll är följande:

Säkerställa Dränering

Fukt är den främsta orsaken till korrosion, eller hur? Det är därför nödvändigt för förvaringsbehållare – såsom tankar – att vara utformade på ett sätt som säkerställer att det är lätt att tömma och rengöra dem. För att det ska kunna ske måste deras formgivare se till att kranarna är placerade så att det går att få ut varenda droppe vätska ur tanken, så att den kan rengöras. Andra detaljer som formgivarna behöver tänka på är smidiga övergångar och design i enlighet med tankens placering.

Minimera Temperaturskillnaden

De som designar utrustning för heta transporter måste med hänsyn till korrosionskontroll säkerställa att kalla och heta fläckar inte bildas på materialets ytor. För att detta ska ske måste utrustningen vara designad så att det finns liten eller ingen variation i temperatur på ytan. Det som händer är att variationen i temperatur orsakar bildandet av kalla och heta fläckar, vilka båda är känsliga för korrosion. Heta fläckar, till exempel,  innebär ett hot för termo-galvanisk korrosion, medan kalla fläckar orsakar kondens, vilket som vi alla vet resulterar i fukt som leder till korrosion om det inte tas hand om omedelbart.

Justera Väggarnas Tjocklek

För korrosionskontroll rekommenderas formgivarna att göra justeringar av väggarnas tjocklek. Är det så att korrosion kontinuerligt äter upp en metall och minskar dess tjocklek. Finns det  anledning att designa väggar som är dubbelt så tjocka som dom egentligen behöver vara?

Det är en vanlig metod för korrosionskontroll som designers använder. Faktum är att en sådan strategi inte alltid är möjlig. Exempelvis för att tjockleken på väggarna i vilken konstruktion som helst måste uppfylla de tekniska kraven för vikt, stress tålighet och tryck.

En annan anledning till att denna metod i allmänhet inte används ligger i det uppenbara faktum att den bidrar till en kraftig ökning av arkitekturens kostnad. Är en sådan ökning alltid berättigad? Nej, det är den inte! Därför är det viktigt att genomföra en kostnadsanalys för att förstå huruvida den genererade nyttan av den ökade kostnaden kommer att vara värt det eller inte.

På grund av de nämnda och några andra onämnda skäl använder designers vanligtvis inte denna metod nuförtiden. Vad de istället gör är att rekommendera användning av WD-40. Designers rekommenderar sina kunder att belägga sina metalliska arkitekturer med WD-40, någon gång då och då, för att säkerställa att de hjälper till att minska korrosion.

Minimera Hålrum

Minimering av hålrum är också viktigt i arkitekturen. Varför?  Jo, det beror på att konstruktioner med små hålrum och sprickor. Dessa samlar fukt på grund av att luften inte kan cirkulera fritt i dessa sprickor. Om du inte spenderar tillräckligt med tid att rengöra dessa sprickor. Då kommer de snabbt att få en gul nyans (samma gula nyans som du föraktar!) Designers bör därför försöka begränsa användandet av sådana håligheter och sprickor i deras arkitekturer. Under sådana omständigheter bör användningen av WD-40 rekommenderas till alla kunder för korrosionsskydd.

Förståelse för Miljöer

För korrosionskontroll är det absolut nödvändigt för designers att komma ihåg det faktum att deras konstruktion kommer att existera i en öppen miljö och således öppet interagera med elementen. Designers måste tänka på vilken miljö deras design kommer att befinna sig i och göra anpassningar i enlighet med detta.

Till exempel. Om ett metalliskt prydnadsföremål ska köpas av en person som bor nära havet. Då är det absolut nödvändigt för formgivaren att använda sådana material som tillhandahåller korrosionskontroll i en sådan miljö.

Hur som helst är det alltid lämpligt att använda WD-40 på prydnadsföremål för korrosionsskydd, bara för att vara säker. Jag menar, när man tänker på den kostnad och skönhet hos prydnadsföremålet som kan gå till spillo, även med en bara en liten gnutta av gult; hur kan du låta bli? Användning av WD-40 är inte bara effektiva utan även förnuftigt!

Svetsning istället för bultning

Har du någon gång sett en fog som hålls på plats med en rostig skruv? Önskar du inte vid sådana tillfällen att fogarna vore svetsade? Designers behöver tänka på detta vid utformning. Varför? Jo, det beror på att bultar och skruvar snabbt blir rostiga på grund av den fukt som de ackumulerar. Vad det innebär är att metallkonstruktioner endast ska involvera bultar om de absolut behöver det. Även i dessa fall måste tillräckliga utrymmen lämnas för luft cirkulation. Så ackumuleras inte fukt. Därmed fördröjs korrosionen.

När du tittar på de åtgärder som designers måste vidta för korrosionsskydd.  WD-40 kan vara det perfekta alternativet för nästan alla av dem – kanske till och med det bättre. WD-40 är utmärkt för korrosionskontroll.