Rost skapas från en kemisk reaktion mellan järn och syre. Om rosten lämnas obehandlad kan denna orsaka stora skador på det utsatta föremålet – och det på mycket kort tid. Detta eftersom metall angrips fort och försämras tills den punkt att den inte längre är användbart. Att ta bort rost är viktigt och du måste göra det så snart som möjligt. WD-40 är en bra rostborttagare eftersom denna bryter ner sammanbindningen mellan metallen och rosten.

Behandla först det rostutsatta föremålet genom att applicera WD-40 Multispray. Säkerställ att du använder rikligt med multispray och låt sedan denna verka i minst 10 minuter efter avslutad applicering. Använd sedan en stålborste för att ta bort rosten från föremålet. Upprepa sedan processen.

Sandpapper är också en effektiv rostborttagare, så du kan använda detta för att ta bort eventuell kvarvarande rost. Du vill inte lämna någon rost på objektet eftersom det kommer att bidra till tillväxten av mer rost.

Fortsätt applicera WD-40 Multispray på eventuellt kvarsittande rost och borsta och slipa ytan till dess att denna är helt ren.

När du är klart, applicera WD-40 Multispray åter på ytan – fast denna gång som skydd. WD-40 Multispray fungerar som en skyddande barriär och motverkar framtida rostangrepp.

Mer information om rostborttagning finns här:

https://wd40.com/videos/loosen-rust

https://www.youtube.com/watch?v=uqECZDXhZTA