Så här rengör du cykelkedjan

Använd WD-40 Bike Degreaser för att rengör cykelkedjan. Att använda WD-40 BIKE-Degreaser på är avgörande för vården av cykelkedjan. Det bidrar till att förlänga cykelns livslängd, underlättar växling av växlar och säkerställer därigenom ökad körkomfort. För att rengör cykelkedjan ska pedalen vridas medan avfettningsmedlet sprutas på växlar och cykelkedjor. Efter en kort exponeringstid kan medlet sköljas och de behandlade delarna torkas.

Rengöring av cykelkedjan – Vägledning

För att rengör cykelkedjan ska du placera cykeln så att bakhjulet är i luften och lätt att vrida. En speciell cykelhållare kan vara en praktisk hjälp. Om du inte har cykelhållare kan du också placera cykeln upp och ner genom att ställa sätet och styret mot marken. Innan du börjar rengöra cykelkedjan, placera en trasa under cykeln, denna samlar upp smuts så att golvet inte blir missfärgat. För att rengöra alla delar av cykelkedjan rekommenderas det att vrida pedalen moturs med en hand, medan avfettningsmedlet sprutas på kedjan med den andra handen. Avfettningsmedlet ska appliceras där cykelkedjan och kugghjulen möts.

Hela cykelkedjan samt kugghjulen rengörs på detta sätt. För att få sin fulla effekt måste avfettningsmedlet verka i några minuter. Om cykelkedjan eller växlarna är särskilt tunga, kan det vara nödvändigt att rengöra de drabbade områdena med en borste. För detta ändamål är exempelvis en tandborste lämplig. Borstens strån når också små och trånga utrymmen och kan ta bort fastsittande smutspartiklar även där. De behandlade delarna ska sköljas med rent vatten. För att undvika rost- eller kalkavlagringar kan du torka cykelkedjan och kugghjulen med en trasa.

Så fort kedjan är ordentligt rengjord och avfettad är det dags att behandla den med kedjeolja för antingen torra eller fuktiga miljöer.

Varför måste cykelkedjan rengöras?

Slitage på vissa cykeldelar förvärras av fastsittande smutspartiklar. En smutsig eller rostig cykelkedja gör också växlingen svår, vilket i sin tur har en negativ inverkan på körkomforten. WD-40 Bike Degreaser kan ta bort smuts, såsom sot, olja och lera från cykelkedjor, kedjehjul, vevssatser och kassetter. Det lämnar ingen rester och bidrar till att minska slitage på de nämnda cykeldelarna. Därför, om du vill behålla din cykel och förlänga cykelns livslängd, bör du regelbundet rengöra växlarna och cykelkedjan.