Förvaring och underhåll av trädgårdsverktyg, en gör det själv guide!

Syre och vatten, två av de mest vanliga ämnen på jorden. De finns i luften – i våra hav och i våra kroppar. Men, trots att de är avgörande för allt liv, så kan dessa beståndsdelar vara en plåga i våra hem på grund av farorna korrosion och rost.

Våra trädgårdsverktyg är mest utsatta för försämring och slitage på grund av dessa plågoandar. Då de ofta är undanlagda för förvaring, och används sällan, så är det inte ovanligt att tidigare vassa saxar blivit slöa eller att en skiftnyckel vittrar bort och försämras med tiden.

Det är en aktuell fråga hur man förebygger rost och hindrar korrosion. Så vi har sammanställt en praktisk guide gällande förvaring av trädgårdsverktyg och underhåll för längsta möjliga nytta.

Förvaring

När man tar ställning till vilken metod som är bäst när det kommer till förvaring av trädgårdsverktyg så är det ett antal avgörande saker som man bör hålla i åtanke.

Bort från golvet

Det är viktigt att undvika att förvara trädgårdsverktyg på golvet; betong och trä är ofta mottagliga för fukt från jorden och atmosfären. När fukt reagerar med metall under en längre tid så kan effekterna bli omfattande. För mindre förvaringsytor rekommenderar vi att investera i en bra verktygstavla. Detta gynnar din förvaring av trädgårdsverktyg genom att göra verktygen enkelt tillgängliga och samtidigt håller dem borta från golvet.

Torr omgivning

Alla avskärmade ytor kan vara riktiga kuvöser för fukt. För att hindra detta så måste du vidta åtgärder för att säkra dina verktyg och atmosfären mot fukt. Som exempel kan nämnas att verktygslådor, och andra lådor av hårdmetall, kommer att skydda dem från de värsta effekterna från atmosfären. Motordrivna verktyg bör förvaras i sina originalförpackningar, för att avskärma dem från fukt i luften.

Du bör även överväga att investera i temperatur- och klimatkontroll för din förvaring av trädgårdsverktyg. För att hålla luften torr och sval för att skydda mot försämring. Avfuktare är perfekt för detta.

Förebyggande är bästa botemedlet

I många fall så börjar arbetet med förvaring av trädgårdsverktyg redan innan man slipar bladen.

Att bibehålla kvalitén på verktygen som man använder för att skära, hugga och klippa är ett stort bekymmer. Det är få saker som är frustrerande som att ta bort en besvärlig gren, eller gräva ett hål, om man har verktyg som är slöa och ineffektiva.

För större verktyg är en fil det bästa verktyget för jobbet. De kan köpas på de flesta välsorterade butiker. Ofta finns de med praktiska handtag. Förankra dina verktyg mot en jämn yta och hitta den bästa vinkel att arbeta med bladet. Slipa det tills bladet glänser som nytt.

Mindre verktyg kan slipas med hjälp av små diamantstenar, dessa har såväl grova som fina ytor. Den förstnämnda för att slipa bladet och den sistnämnda för att finjustera. Processen är väldigt snarlik. Se till att det mindre verktyget ligger på en yta med bra friktion, och använd sedan den grova stenen i rätt vinkel för att slipa tills ett ny knivegg visar sig. Därefter kan den förfinas med stenens fina yta.

För klippverktyg och saxar, och andra verktyg med rörliga delar, så rekommenderar vi att de smörjs väl med hjälp av WD-40 för att förhindra att delarna slutar fungerar eller rostar. En vass kniv är aldrig bättre än dess handtag.

Träverktyg

Då dessa verktyg är känsliga för flisor och sprickbildning så måste de hanteras varsamt för att de inte ska gå sönder efter en tids användande. Första steget är att rengöra verktygen noggrant med en stålborste för att få bort alla ansamlingar av smuts och fett. Nästa steg är att slipa ned handtagens yta med ett medel- till grovkornigt sandpapper, för att skydda det mot framtida sprickbildning.

Som med andra trädgårdsverktyg är vattenskador den största faran då fukt lätt tar sig in i träet och förstör det från insidan. Att använda WD-40  skyddar det nyslipade träet från atmosfärens inverkan.

Elektriska verktyg

Då dessa är strömdrivna och har många små rörliga delar så är de ofta svårare att underhålla. Ett allmänt sorts underhåll som du kan utföra på de flesta elektriska verktyg är att byta ut kolborstarna som är ledande komponent i dessa små kraftfulla motorer. Om ditt verktyg slår gnistor och verkar tappa styrka så är det en bra gissning att dessa borstar har nötts ned.

För att ersätta borstarna, ta först reda på var de finns på din maskin. Detta är oftast under två svarta lock på någon sida av enheten. Ta bort allt damm kring dessa, och använd sedan en skruvmejsel för att försiktigt lossa varje lock. Då dessa oftast är fastsätta med en fjäder så är det rekommenderat att du säkrar manuellt först. Sedan kan du enkelt dra ut varje borste innan du använder en liten dammsugare för att rengöra den nu tomma ytan. Ersättningsborstar kan köpas från tillverkaren.

Och se till att åter igen använda WD-40 för att smörja de rörliga delarna, förhindra rost och säkra smidig drift innan du förvarar verktyget.

Ta hand om dina verktyg

Att förstå hur man vårdar och förvarar de olika trädgårdsverktygen är kunskap som kommer att vara viktig under alla år. Genom de olika säsongerna och kraven som ställs på dina verktyg så kan du vara trygg i vetskapen att dina nya kunskaper och lite hjälp från WD-40 kan förhindra rost och korrosion från att slita ut dina verktyg i förtid.