Konstant underhåll är en viktig del av att äga en cykel. Utöver att hålla den ren måste du också se till att den är ordentligt insmord. Smörjer man in cykeln för sent kan det påverka cykels prestanda även om den inte har hunnit samla rost än, men vet du hur du använder ett smörjmedel för cykel? Några tips för hur man använder smörjmedel för cykel följer härefter.

Smörjning skyddar din cykel från för mycket slitage och är avgörande för dess prestanda. Samtidigt är det lättare att förhindra att cykeln “låser sig” och förhindrar rost och korrosion om du smörjer alla rörliga delar ordentligt.

Emellertid kan överdriven smörjning skada din cykel istället för att hjälpa den. Den extra smörjvätskan kan orsaka skador på komponenterna. Det är därför du måste bli av med överflödigt smörjmedel innan du cyklar.

Kom ihåg att bara använda ett lätt smörjmedel speciellt utformat för cyklar istället för det du använder för bilen. En olja som är för tunn kommer inte att fastna vid cykeln medan en alltför tjock samlar alltför mycket damm och gör att cykeln rostar.

Dessutom bör du komma ihåg att applicera smörjmedlet noggrant på alla rörliga delar på cykeln, särskilt där metalldelar rör sig mot varandra. Var särskilt uppmärksam på följande områden:

Kedjan

Cykelkedjan är den primära rörliga delen av cykeln. Det är därför det är viktigt att du är särskilt uppmärksam på den och smörjer den ofta. Om du av en slump cyklar på en plats där det finns mycket lera och damm bör du rengöra kedjan regelbundet för att säkerställa att inget damm har samlats.

Växelförare

Växelföraren är den del av cykeln som förflyttar kedjan mellan växlar när du växlar. Den består utav ett antal små rörliga delar, inklusive två små remskivor.

Genom rengöring av dessa komponenter så kan du förhindra att de blir rigida och stela. Kom ihåg att växla medan du vrider på pedalerna för att se hur dessa enheter fungerar, varefter du kan applicera smörjmedel på alla rörliga delar av enheten.

Broms- och växelspakar

Som du vet sitter broms- och växelspaken på cykelns styre. Dessa spakar är viktiga för att byta växel och bromsa när du cyklar för snabbt. Kom ihåg att lägga till ett par droppar olja till alla rörliga delar av spakarna när du applicerar smörjmedlet. Det är nödvändigt för att säkerställa att de fungerar korrekt, men du bör också torka av överskott av olja för att se till att det inte drar till sig damm.

Bromsar

Bromsenheterna placeras på ramen på cykelns fram- och bakhjul. Liksom med alla andra rörliga delar av cykeln måste du applicera en eller två droppar smörjmedel för att se till så att de inte slits för mycket. Om du inte kan se vridpunkterna ordentligt kan du testa att klämma på bromsspakarna och sedan smörja in alla rörliga delar.

Sammanfattningsvis, när du smörjer in din cykel bör du smörja in alla rörliga delar av den. Oavsett var metall rör sig mot metall så sliter de på varandra på grund av friktion. Använd bara smörjmedlet på ett balanserat sätt och rengör din cykel regelbundet så kommer du sällan att få problem med den.

Kom ihåg att tvätta händerna efter användning av smörjmedel.