De flesta av oss som bor i områden som har höga luftfuktihetsnivåer och råkar därför ut för en massa rost på alla metallobjekt runt om i hemmet. Apparater börjar rosta och korrodera. Metallstrukturer blir svaga på grund av korrossion och rörliga delar kärvar ibland fast. Detta fastkärvande beror inte enbart på rosten och händer inte nödvändigtvis i områden med hög luftfuktighet.

Saker kan också kärva fast på grund av dålig smörjning och om damm och smuts har byggts upp för mycket i de rörliga delarna. Uppbyggnaden på de rörliga delarna kan orsaka friktion mellan dem och göra det svårt för dem att röra sig fritt. Ibland blir situationen värre när smutsen blandas med smörjämnen och bildar en sörja.

Detta kan hända för alla maskiner eller all utrustning hemma eller utomhus. I bilmotorer, på cykelkedjor, gångjärn, hjul eller trissor osv. Skjutlås är inget undantag. Som alla andra rörliga delar behöver de också kontinuerlig smörjning, och om du berövar dem det, så kommer de att bli stela eller kanske till och med vara svåra att få glida. I värsta fall kärvar de fast och gör det nästan omöjligt för dig att låsa eller låsa upp dörren, fönstret eller något som de skyddar.

Hur man fixar det

Det här steget kan tyckas lite svårt, men det är inte så svårt som det verkar. Här är några saker som du skulle behöva för förfarandet, tillsammans med deras syfte och varför du skulle behöva dem i detta speciella steg.

  • Handskar – för att skydda händerna från smuts och fett. Handskar kommer också att garantera säkerheten så att du inte skär handen eller skadar dig själv när du hamrar.
  • Sprayburk med WD-40 – WD-40 är en mångsidig spray. Det fixar kärva lås, tar bort smuts och sörja. Den tar också bort rost och hjälper till med smörjning.
  • Hammare – om det kärvat fast för hårt, kan du behöva hamra på skjutlåset lite för att frigöra eller lossa det.
  • En tandborste – tandborste kommer att hjälpa till att få bort damm och smuts medan du sprayar WD-40.

Utöver dessa kan du också ha en ren trasa för att rengöra röran du skapar runt låset när du fixar det.

Proceduren

Du bör smörja in det innan du ens börjar. Greppa därför WD-40-burken och spraya rejält på skjutlåset som kärvat fast. Se till att det kommer in i slitsar och skåror, och går så djupt som möjligt. Medan du sprayer ska du försöka röra låset med din hand och se om har börjat lossna. Om så är fallet, ska du upprepa proceduren och så kommer det så småningom att röra sig och vara löst som tidigare. Då kan du smörja hela låset för att se till att det kommer att fungera väl i fortsättningen också.

Om det inte rör sig, måste du använda hammaren. Knacka lätt med hammare på skjutlåset i riktning mot det håll det glider så kommer det så småningom att lossna och röra sig fritt.

Smörjning av skjutlåset

För att smörja kan du återigen använda WD-40-spray. Rör låset fram och tillbaka och spraya det ordentligt. Det kommer att göra låset som nytt. Om du behöver smörja ett fastnat dörrlås, kan du också få hjälp här.

Kolla in vår hemsida för mer information, oavsett om det är tips och tricks eller om du bara vill få reda på mer om vår produktinformation, så kan du få reda på det här.