Smörjer växlarna på träningscyklar

Källa: ©2019 – Pixabay

För de flesta ägarna till träningslokaler, är deras främsta intresse att hålla sin utrustning såsom cykeltillbehör väl underhållen och perfekt fungerade. En välskött träningslokal lockar fler kunder eftersom folket får en renare miljö att träna i. Å andra sidan kommer en träningslokal som är dåligt underhållen, som inte städas väl eller helt enkelt har utsliten utrustning att förlora kunder. Till exempel är det viktigt att upprätthålla livslängden på träningscykeltillbehör. Underhållet innefattar rengöring, smörjning och rostbehandling av träningsutrustning. Underhåll av maskiner såsom löpband och träningscyklar. tillbehör bör leva upp till kraven och alltid vara tillgängliga.

Om maskinerna inte underhålls väl, kommer det att orsaka oönskade och störande ljud såsom gnisslande och skramlande. Rosten eller smutsen kan också orsaka att remskivor kärvar och att andra rörliga delar exempelvis i motionscykelns tillbehör fastnar. Sådana stopp skulle inte bara göra det svårt för personer att använda maskiner och utrustning, utan det kan också orsaka frustration på grund av oljudet som de genererar.

Om cykeltillbehören har fastnat

Om växlarna på cykeltillbehören har börjat kärva eller om de inte rör sig lika fritt som de brukade, betyder det att det har byggt upp smuts på cykeltillbehören och de rörliga delarna, som växlar på insidan. Smutsen gör att de rörliga delarna kärvar och gör dem svåra att röra. Om man inte tar hand om det, så kan det också skada och förstöra utrustningen och maskinerna.

Om du tar hand om cykeltillbehören själv så kommer det inte att vara svårt för dig att fixa det som kärvar. Allt du behöver är en WD-40 sprayburk och lite hjälp från en annan person. Efter att ha öppnat höljet ska du lokalisera alla de rörliga delarna. Spraya rejäla mängder av WD-40 på alla rörliga delar, medan du får en medhjälpare att långsamt röra pedalerna. Detta kommer att spola bort all smuts som byggts upp på växlarna och de andra rörliga cykeltillbehören. Tänk på alla faror och använd försiktighetsåtgärder för att se till att du inte skadar dig medan du utför uppgiften.

Om cykeltillbehören är rostiga

Om du öppnar höljet på cykeln och märker att växlar och andra cykeltillbehör är rostiga, så måste du ta bort rosten innan du kan gå vidare med att smörja växlarna. För detta behöver du en styv men liten borste. En hård tandborste kan också fungera bra.

Spraya en rejäl dos WD-40 på de rostiga områdena och börja skrubba med tandborsten. Du kommer att se glänsande metall som dyker upp underifrån. Upprepa denna process så många gånger som behövs för att helt bli av med rosten.

När du är klar, ska du göra ren växlar och cykeltillbehör med WD-40-spray för att bli av med resterna. En beläggning av WD-40 kommer att hindra att rosten kommer tillbaka.

Kolla in vår hemsida för mer information, vare sig det är tips och tricks eller om du bara vill ta reda på mer om vår produktinformation, så kan du få reda på det här.