Smörjmedel för cykelkedjan som du kan välja mellan.Vi vet alla hur viktigt det är att smörja dina cykelkedjor, eller hur? Faktum är att det finns ett antal produkter som kan användas för detta ändamål. För att hjälpa dig i ditt val kommer här  några  som kommer att ge dig bäst resultat:

Fett

En av de vanligaste produkterna som används för cykelkedjor med är fett. Fett används när man byter ut bromsar och växelkablar. Används för insmörjning också. Många använder det på cykelkedjor. Fett saknar dockgrundegenskaperna som behövs för ett smörjmedel för en kedja

Det finns det olika typer av fett. Till exempel är inte ett lager fett avsett för en bil avsett för cykeln. Cykelkomponenterna geggas igen. Använd cykelfett istället och det också på komponenter som pedal gängorna, kullagren när du servar vevlagren eller styrstammen osv.

Cykelolja

Vissa personer använder till och med cykelolja för att smörja in cykelkedjan. Medan användandet av olja är bättre än att använda fett för detta ändamål, är det fortfarande inte den bästa produkten för att smörja cykeln som finns där ute. Till exempel kommer användande av cykelolja som smörjmedel för cykelkedjan inte ge några fördelar om du har en kedjebult i en av kedjans länkar som inte rör sig fritt. Beroende på att cykeloljan inte kommer att göra något för att förbättra bultens funktion. Medan att olja bulten kan vara av stor hjälp för att undvika att kedjan hoppar som en stel kedja, ska man komma ihåg att det faktum att man använder cykelolja som smörjmedel inte kommer att ge några andra fördelar.

När man använder olja som smörjmedel för cykelkedjan behöver man komma ihåg att cykelolja är avsedd att användas i småkvantiteter. Om du har en treväxlad cykel med interna växlar behöver du dock se till att olja det interna navet rejält när du utför en service.

Var försiktig.

Det finns andra produkter som kan tyckas vara bra ersättningar men som kommer att innebära problem. Motorolja är en av dessa produkter. Medan motorolja kan tyckas vara en bra ersättning som ett faktiskt smörjmedel för en cykelkedja är realiteten att det kommer att nöta på komponenterna det används på beroende på dess surhetsgrad och dess partiklar.

På samma sätt kan vaselin tyckas vara en bra produkt för att smörja in cykelkedjor. Faktum att dess tålighet inte alls kommer att vara tillräcklig, speciellt när man tänker på vilka förhållanden din cykel kommer att utsättas för. Dessutom, om det är blött ute, kommer ditt vaselin som användes för att smörja in din cykelkedja snabbt  att försvinna. Till sist tvingas du att smörja in din cykelkedja med något annat alternativ.

Smörjmedel för cykelkedjan

Det bästa du kan använda med syfte att smörja in din cykelkedja är en produkt som har speciellt konstruerats för detta ändamål som smörjmedel för cykelkedjan. Användning av smörjmedel för cykelkedjan kommer inte bara att se till att kedjan transporteras väl över dreven, utan också skyddar kedjan från gegga och korrosion dessutom.

WD-40 har ett brett sortiment av smörjmedel för cykelkedjor för sina kunder att välja mellan. Dessa olika smörjmedel för cykelkedjorna skiljer sig inte bara i specifikationen utan även i funktionen. Om du till exempel åker mountain bike, som normalt kommer att köras i tuffa förhållanden och omständigheter, kommer du att göra ett bättre val med WD-40 våtsmörjmedel för cykelkedjor. Å andra sidan, om du ser fram emot att glida fram på vägarna, under en klar himmel, är bästa lösningen användandet av WD-40 torrsmörjmedel för cykelkedjor. Oavsett det produktval du tar i slutändan – beroende på dina behov och preferenser givetvis – är det ett faktum att WD-40 har alla behov täckta!