WD-40 står ordagrant för ” Water Displacement, 40th formula” vilket översatt till svenska blir Vattenundanträngande, 40:e formuleringen.  Det lite konstiga namnet är ordagrant samma namn som kemisten som tog fram produkten använde vid framtagandet 1953. Kemisten, Norm Larsen, experimenterade i sitt labb för att hitta olika medel för att förhindrade korrosion. Lösningen på detta blev en formulering som trängde undan och skyddade mot det som orsakade korrosionen – dvs Vatten. På det 40:e försöket lyckades Norm Larsen och det är denna formuleringen som fortfarande ligger till grund för dagens WD-40® Multispray – och därmed också namnet.

Vad gör WD-40?

WD-40 Multispray har 5 grundläggande funktioner

Smörjer

WD-40® mycket låga ytspänning säkerställer att de smörjande ämnena i WD-40® sprids överallt, fäster och hänger kvar på alla rörliga delar. Detta medför att WD-40® till skillnad från många andra Multisprayer ger långvarig och tillförlitlig smörjning Innehåller inte silikon eller andra tillsatser som kan dra till sig damm och smuts.¨

Penetrerar och lossar

WD-40® speciella sammansättning gör att den snabbt penetrerar och frigör rosten på fastrostade delar. De smörjande egenskaperna håller sedan dessa delar välsmorda och förhindrar att de kärvar.

Skyddar

WD-40® rostskyddande ämnen sprids jämnt över hela ytan, även i mikroskopiska ojämnheter. Denna barriär skyddar mot fukt och korrosion. WD-40® fuktskyddande egenskaper håller också metallytan ”torr” och förhindrar fukt på ytan som leder till rostangrepp.

Rengör

WD-40® kryper under smuts, fett och olja. Rengör samtidigt ytan och bildar en rostskyddande

film. Löser även de flesta limmer och gör det lätt att avlägsna etiketter och rester av gammal tejp. WD-40® fungerar även utmärkt som kalklösare i t ex duschkabinen.

Driver ut fukt

WD-40 tränger in under fukten och bildar en skyddande barriär mellan fukten och metallen.
Leder inte elektricitet och eliminerar snabbt kortslutningar och krypströmmar som är förorsakade av fukt.

Vad innehåller WD-40?

WD-40 Multispray är en mångsidig lösning för användning hemma, i garaget eller inom Industrin. Det är en komplex blandning av smörjoljor, prestanda tillsatser, ytaktiva ämnen och lösningsmedel, kombinerade för att leverera smörjning, penetration, vattenundanträngning, rengöring och korrosionsskydd på olika metallytor.

Vi kan inte berätta exakt vad innehållet är eftersom detta är vår bäst bevarade hemlighet, men vi kan berätta vad det inte innehåller. WD-40 innehåller inte fiskolja. Det innehåller inga cancerframkallande ämnen, teratogener eller mutagener. Det innehåller inga tungmetaller. Det innehåller inga ämnen som omfattas av SVHC (ämnen med stora hälsorisker). Det innehåller inte heller någon silikon och WD-40 är syrafri. Den innehåller CO2-drivgas (istället för Propan/Butan), därför får du mer produkt i varje burk.