Alla vet precis hur rörigt det kan bli när man börjar arbeta med betong. Detta beror på det faktum att betong fastnar i all utrustning man använder och när det torkat bildas en mycket oslipad yta. Det finns inget förebyggande arbete som kan göras då det inte finns något sätt att undvika att få några fläckar betong. Vad ska man använda för att ta bort betong från metall?

Även om det är ganska svårt att ta bort betong från metall så finns det några enkla sätt att få jobbet gjort. Till att börja med måste du experimentera för att se vilket som fungerar bäst.

Använd olja i betongformar

Använda olja i betongformar i förebyggande syfte. Spreja utrustningen med betongolja. Detta skapar en barriär mellan den målade metallen och betongen.

Betongolja kombinerar mineraloljor så att din betong inte blir missfärgad. Produkter består av speciella frisättningsmedel som hjälper metall att vara resistent mot betong och se till så att det inte fastnar.

Använd Betongrengöringsmedel

Detta är den vanligaste strategin när det kommer till att överväga vad man ska använda för att ta bort betong från metall. Det finns många olika typer av betongrengöringsprodukter på marknaden. 

Betongrengöringsmedlet appliceras på de avsedda ytorna  och bildar ett tjockt skum. Detta bryter i sin tur ned bindningarna mellan murbruk och betong. Produkterna är säkra att använda på verktyg, fordon, maskiner och andra ytor som tenderar att vara offer för betongstänk.

Hur man använder Betongrengöringsmedel

Steg 1

Använd lämpliga skyddsåtgärder såsom handskar och skyddsglasögon.

Steg 2

Testa produkten på en liten yta innan du applicerar den på hela utrustningen.

Steg 3

Använd sprejen på utrustningens nedre del och arbeta gradvis uppåt.

Steg 4

Betongen blir grumlig, vilket också är när du ska använda en högtryckstvätt för att skölja bort betongen och den kemiska blandningen.

Steg 5

Rengör produkten med ljummet vatten och torka av den.

Rengöringslösningar och WD-40

När de har härdat tenderar murbruk och betong att missfärgas och fästas vid metallytor. Att ta bort dessa missfärgade formationer är ett jobb för kemiska produkter såsom WD-40. Dessa kemikalier är säkra att använda på metallföremål eftersom de består av svagare syror.

Om du använder starkare kemikalier rekommenderar vi dock starkt att du bär skyddsglasögon och skyddskläder. Tillsammans med dessa behöver du också använda ett andningsskydd eftersom den kemiska reaktionen som skapas av produkterna är mycket skadliga ångor.