Vem älskar väl inte att cykla? Det gör vi alla. Men vad vi glömmer är frågan om vi älskar våra cyklar lika mycket också? Liksom allt annat maskineri och utrustning, så behöver våra cyklar och specifikt cykelkedjans delar regelbundet underhåll för att de ska kunna fungera effektivt och ändamålsenligt.

Om vi ​​inte tar hand om underhållet av de här cyklarna och särskilt cykelkedjans delar, kan de gå sönder när som helst och lämna oss med stora problem och krångel. Det skulle också kosta oss för mycket att få de här delarna utbytta. Det kommer att bli ännu dyrare att köpa en helt och hållet ny cykel.

Cykelkedjans delar är några av de viktigaste komponenterna i en cykels funktion. Medan cyklarna kan ha möjlighet att fungera utan olika andra delar, är det omöjligt att köra en cykel utan en kedja eller en dåligt underhållen kedja.

Därför är det viktigt för oss att fortsätta att underhålla kedjan regelbundet. I detta underhåll ingår även att rengöra smörja från den och sedan därefter smörja in den igen. Varför är detta viktigt? Det beror på att smörja på kedjan kan göra att flera saker kan bli fel på cykeln och för oss. Låt oss se vilka de här sakerna är.

Det kan ha sönder cykelkedjans delar

Som vi alla vet, består cykelkedjorna av flera smådelar. När smörja börjar byggas upp och ansamlas på kedjan, så kan det orsaka att de här rörliga delarna börjar fastna. Detta gör dem svåra att röra på. När kraft appliceras på delar som fastnat, kan de lätt böjas och sedan gå sönder och göra kedjan värdelös.

Det låser dreven

När smörja har fastnat på cykelkedjans delar börjar det också att ansamlas på dreven. Denna ansamling skulle kunna hindra deras rörelse och kan även låsa dreven om den inte tas om hand ordentligt i tid.

Det kan förstöra dreven

Av samma skäl som angivits ovan där dreven fastnar. Det kan också visa sig vara mer skadligt för dreven. När du lägger kraft på ett fastnat drev, kan det också förstöra det.

Det kan fastna

När för mycket smörja byggs upp på cykelkedjans delar blir det svårt att röra den. Detta kan göra att cykelkedjans delar fastnar och därmed sedan gör det svårt att röra dem.

Det kan fläcka ner dina kläder

När det finns för mycket smörja på kedjan finns det en stor chans att dina byxor kan bli nerfläckade av smörja. Det är normalt att dina byxor berör kedjan. Däremot kan smörja när det blandas med smörjmedlet förvandlas till en fläck som skulle vara svår att få bort på ett enkelt sätt.

Hur tar man bort smörja?

Som det kanske lät i början, så är att ta bort smörja från cykelkedjans delar inte så svårt som man skulle kunna tro. Allt du behöver är en burk WD-40 Multi-Use-produkt. Den har en dubbel funktion genom att först avfetta kedjan och sedan förse den med den nödvändiga smörjningen.

WD-40 har också ett cykelsortiment, så du kan använda WD-40 cykelavfettare för att rengöra cykelkedjans delar också.

Kolla in vår hemsida för mer information, oavsett om det är för tips och tricks eller om du bara vill ta reda på mer om vår produktinformation, så kan du få reda på det här.