Underskatta aldrig den irriterande risken att få ett gnisslande dörrgångjärn. Efter många års användning är det oundvikligt att varje dörrs gångjärn ackumulerar smuts och solk vilket resulterar i att metallet i gångjärnet slits ner, rostar och följaktligen gnisslar. Om du rengör och smörjer gångjärnen på din dörr är det dock en lätt uppgift att bli av med det irriterande gnisslandet, vilket enkelt kan göras på kort tid och med ett minimum av verktyg.

 

Smörjning av gångjärn

 

Steg 1

Köp ett smörjmedel som är lämpligt. Du måste se till att smörjmedlet kan tränga igenom smuts och solk som täckt stället där gångjärnet är beläget. Det är viktigt att du skaffar ett smörjmedel som kommer i en behållare med ett smalt munstycke så att du kan nå gångjärnet. I detta fall är WD-40 Multi-Användnings-Produkt ett utmärkt och prisvärt val eftersom det kommer med ett böjligt smalt rör. Gå till ditt varuhus och fråga efter vilka smörjmedel som finns. Bortsett från WD-40, kan du också använda:

    • Litiumfett. Litiumfett är ett utmärkt alternativ eftersom det också är resistent mot damm. Det är också lätt att hitta i de flesta affärer. Det används främst för smörjning av bildelar och är användbart i detta avseende såväl som andra situationer. Du kan prova WD-40 Specialist White Lithium Grease.
    • Det finns ett antal matoljor som kan användas, såsom kokosolja, rapsolja och olivolja, för att smörja gångjärnen. Om din dörr svänger relativt lätt men fortfarande har en tendens att gnissla, är denna metod effektiv för att bli av med gnissel. Även om matoljor kan fungera, är de som magneter för smuts och damm. Detta gör dem mindre effektiva på lång sikt, jämfört med de andra sorters smörjmedel.

Steg 2

Du behöver hitta gångjärnsstiftet. Varje dörrs gångjärn består av ett gångjärn och ett stift med syftet att hålla de två gångjärnskomponenterna ihop och säkra dörren gentemot väggen. Hitta det cylindriska stiftet som sitter mellan gångjärnens två delar. Detta stift är till för att hålla ihop gångjärnet. Du måste ta bort stiftet för att effektivt kunna smörja gångjärnet.

Steg 3

Nu ska du ta bort stiftet. Öppna först dörren och fortsätt sedan med att dra ut stiftet. I vissa fall kan det vara möjligt att använda händerna, men oftast behöver du ett verktyg för att göra det. Ta en tång, greppa om stiftet och rotera det gradvis moturs för att dra ut den. Det är möjligt att gångjärnsstiftet kan ha ackumulerat så mycket rost att det har svårt att lossna. Om det har fastnat, använd en hammare och en skruvmejsel tillsammans med lite WD-40 för att lossa stiftet.

Steg 4

Du behöver nu rengöra stiftet och smörja det med det smörjmedel du valt. När du väl tagit loss stiftet, använd en pappershandduk eller vilken trasa som helst för att avlägsna smuts och fett från gångjärnsdelarna och stiftet. Om det finns rost kan du också använda sandpapper för maximal effekt. När du väl rengjort stiftet och gångjärnsdelarna, smörj dem med smörjmedel.

Steg 5

Nu behöver du montera tillbaka gångjärnet. Sätt tillbaka stiftet på sin plats och se till att det är ordentligt fastsatt.

Step 6

Nu när gångjärnet sitter på plats, kolla dörren. Öppna och stäng dörren för att försäkra dig om att smörjmedlet trängt in ordentligt i mekanismen och på insidan av gångjärnet. Om du märker att gnisslandet inte försvunnit, gör om processen på varje gångjärn tills gnisslandet är borta.

Steg 7

Ta en pappershandduk eller en överbliven trasa för att städa upp. Se till att du har städar bort all smuts och damm som tagits ut och torka bort smörjmedel som kan ha droppat. Kom ihåg att gångjärnet började gnissla som ett resultat av att smuts byggdes upp. Därför är det bäst att städa hela området, i och med att det är synligt och lättillgängligt för närvarande.

Ta bort gångjärnsstift som har fastnat

 

Steg 1

Använd WD-40 för att blötlägga gångjärnet. Om du märker att du måste kämpa för att ta bort stiftet, täcka stiftet i ett smörjmedel som tränger igenom (WD-40 är bra för detta) i cirka 12 timmar innan du försöker ta bort det. Använd en ordentlig mängd för att täcka gångjärnet helt och låt det verka. Du kan använda en skruvmejsel och hammare för att tvinga ut stiftet. Men om det finns en väldig massa rost kan detta leda till skada i dörren eller att stift och gångjärn bryts, vilket skulle förvärra problemet i onödan.

Steg 2

Använd en skruvmejsel för att försiktigt slå ut stiftet. När du har låtit det ligga i smörjmedlet, använd skruvmejselns ände för att slå stiftet genom sitt utrymme och trycka ut det. Detta är vanligtvis ett bättre sätt att ta bort stiftet från gångjärnet för att smörja det. Du måste använda något som är tillräckligt litet för att trycka ut stiftet. Du kan använda spetsen av en tång, en blyerts eller bläckpenna eller något annat verktyg som är tillräckligt smalt eller nära måttet på gångjärnet du rengör.

Steg 3

Om det behövs, reparera stiftet. Ta stiftet och placera det på en jämn yta. Undersök stiftet för att se om det finns tecken på slitage eller om det är böjt. Det är en bra idé att sig tid att räta upp och rengöra det noggrant innan du sätter tillbaka det. Detta hjälper till att undvika en dörr som gnisslar i framtiden. Om stiftet är böjt kan du göra det rakt igen genom att placera det på ett cementerat golv eller någon hård yta och slå det med en hammare för att det ska få tillbaka sin ursprungliga form. Det är idealiskt att använda sandpapper för att ta bort eventuellt ackumulerat smuts eller rost. Detta jämnar till stiftet och gör att passar lättare.