Spelar du piano? Om svaret är ja måste du föredra att röra tangenter som är rena och vita snarare än de som är smutsiga och gula.

Så här kan du göra för att göra rent pianotangenter för att få dem att glänsa på nolltid. Vänligen notera att du bör även kontrollera med din tillverkare innan du försöker med någon av dessa metoder. Det är alltid rekommendabelt att prova på en liten yta först.

Mjölk och citronjuice

Citronjuice och mjölk är de två produkterna som är de mest använda avseende detta. Av de två är citronjuice rekommenderat oftare beroende på hur det med enkelhet skär genom ingrodd smuts.

Enligt experter har mjölk förmågan att fylla detta ändamål bättre, beroende på att den har sådana fetter som kan skala bort smutsen från tangenterna. Medan du använder mjölk bör du dock komma ihåg att späda ut det med lite vatten.

Oavsett om du använder citronjuice eller mjölk finns det en stor sannolikhet att jobbet inte blir effektivt utfört. WD-40 kommer dock att göra ett kvalitetsarbete med att få dina pianotangenter rena.

Allt du behöver göra är att spraya WD-40 på en trasa och torka av dina pianotangenter med den fuktiga trasan. WD-40s magi kommer att göra allt som behövs för att få bort smuts från dina pianotangenter, och lämna dem glänsande och så gott som nya.

Tiden som krävs

Ingen har tid för hushållsuppgifter längre. Alla är alltid upptagna med en eller annan sak. Med detta i åtanke är användande av mjölk eller citronjuice för att göra rent pianotangenterna i hög grad tidsödande.

Beroende på tillståndet på dina pianotangenter kan proceduren kräva ungefär 20 minuter för att bli klar. Även därefter, med mjölk eller citronjuice, kan du kanske inte skrapa bort vissa fläckar.

Å andra sidan kommer WD-40 inte att resultera i sådant besvär. WD-40 kommer att kunna ta hand om den ingrodda smutsen på ett mycket mer lämpligt sätt.

Att använda WD-40 kommer avsevärt att minska tiden som du behöver spendera på att rengöra pianotangenterna.

Behovet av omdöme

Oavsett om huruvida du gör rent ett träbord eller ett komplicerat elektriskt instrument så är realiteten att du behöver ha omdöme och vara försiktig. Dock lyftes behovet av omdöme till en helt ny nivå när du talar om att göra rent pianotangenterna.

Varför? Det är eftersom du inte får vara hårdhänt. Normal observation visar att de flesta personer använder en aning för mycket hårt slit när det gäller att göra rent sina pianotangenter. Detta skadar mer än gagnar, med tanke på att onödigt hårt slit kan förstöra nämnda tangenter.

Frekvensen på rengöringsjobbet

När du väl har förstått det sätt på vilket pianotangenter är avsedda att rengöras behöver du tänka på frekvensen på rengöringsjobbet. Ska du göra rent dina pianotangenter en gång i veckan eller en gång per år? Det är viktigt för dig att få rätt balans i det här avseendet.

Om du utför rengöringsjobbet lite för ofta kommer du att finna att glansen från dina pianotangenter försvinner en aning snabbare än vad det skulle ha gjort. Å andra sidan om du skjuter upp rengöringsjobbet länge nog finns det en hög sannolikhet att du kommer att röra smutsiga tangenter varje gång du spelar på pianot.

Om du tänker över det borde det bästa för dig vara att skapa ett schema för rengöringsjobbet. Schemat bör bero på ett antal variabler, inklusive det sätt pianot används på och dess frekvens. Om ditt rengöringsschema är perfekt anpassat till ditt piano är chanserna att du aldrig mer kommer att behöva ta hand om smutsiga tangenter!

Det är viktigt för dig att ta hand om ditt piano, om det ska klara sig över en längre tidsperiod. Regelbunden rengöring av dina pianotangenter är en viktig del av ditt pianos underhåll. Oavsett hur du väljer att gå till väga kvarstår faktum att användning av WD-40 gör det betydligt lättare för dig att göra rent pianotangenter.